Zorlu'dan  İsviçre’de gerçekleştirilen Ukrayna Konferansına ilişkin açıklama

Zorlu'dan İsviçre’de gerçekleştirilen Ukrayna Konferansına ilişkin açıklama

Vakıf Katılım

İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un toplantıya katılan tek “dini lider” olarak “Ekümenik” ünvanı ile davet edildiğini belirtti.

Ekümenikliğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları ve Lozan Antlaşması ile bağdaşmadığını bildiren Zorlu, "Daha önce de benzer bir tartışmada Patrikhane’nin bağlı olduğu Fatih Kaymakamlığı 'Fener Rum Patrikhanesinin 'ekümeniklik' iddiası hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır' açıklaması yapılmıştı" dedi.

Zorlu, Patrik'in mevcut kanunların kendisine tanımadığı bir unvanı kullanamayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ekümeniklik, sadece Ortodoks dünyayı ilgilendiren bir mesele de değildir; aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bağlamaktadır. Burada atılacak yanlış adımlar ya da diplomatik kabullenişler Türkiye’nin tarihsel kazanımlarına ve egemenlik haklarına da telafisi güç zararlar verecektir. Bu çerçevede söz konusu Konferans ve eğer gösterilmişse orada ortaya konulan tavır/duruş hakkında Bakanlığın ivedilikle bir açıklama yapması doğru olacaktır. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu’nda da gündeme getireceğimi belirtir, saygılar sunarım."

 

  Hibya Haber Ajansı