Doğuş Hld., Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik'le devralma yoluyla birleşecekDoğuş Holding, yüzde 95.98 iştiraki olan Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri ile devralma yoluyla birleşecek.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer

 


Doğuş Holding, yüzde 95.98 iştiraki olan Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri ile devralma yoluyla birleşecek.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan konuya ilişkin detaylı açıklama şöyleydi:

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 610103 sicil numarası ile kayıtlı Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı şirketin tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle birleştirilmesine ilişkin işlemlere başlanılmasına,

2. Birleşme'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine,

3. Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle birleştirilmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi düzenlenmesine,

4. Şirketimizin Devrolan Şirket olan Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %95,98'ine sahip olması dolayısıyla Birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine ve bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak Birleşme Raporu hazırlanmamasına,

5. Birleşmenin Şirketimizin 30.06.2019 tarihli mali tabloların esas alınarak gerçekleştirilmesine,

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi gereğince Birleşme Sözleşmesi ve son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını şirket merkezinde ilgililerin incelemesine sunulmak üzere ilan edilmesine ve şirketin internet sitesinde yayınlanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bununla birlikte, bağlı ortaklığımız Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş., diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının yanında, payları borsada işlem gören Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %30,29'una sahip olup, birleşme sürecinin tamamlanması ile birlikte; Şirketimizin Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu doğrudan payı %44,98'den %75,27'ye yükselecektir.

Birleşmeye taraf şirketlerin Doğuş Grubu içerisinde yer alması nedeniyle Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünde bir değişiklik olmayacaktır. Dolayısıyla pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.Hibya Haber Ajansı

 

300
Okunma