Çelebi Hava'da koronavirüs tedbiri

Çelebi Hava Servisi A.Ş, koronavirüs salgını dolayısıyla tedbir aldı.

Çelebi Hava Servisi A.Ş, koronavirüs salgını dolayısıyla tedbir aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, dünya genelinde etkili olan Covid-19 virüsü krizinin bir süredir ülkeyi de etkilemeye başladığı, giderek etkisini artırmaya devam ettiğine işaret edildi.

Salgının başladığı günden itibaren hem dünyada hem de özellikle havacılık ve yer hizmetleri sektöründeki gelişmelerin yakından takip edilerek, salgının gerek şirket gerekse yurtiçi ve yurtdışında mukim iştirak ve bağlı ortaklıklar üzerindeki etkilerinin azaltılması için gerekli aksiyonların belirlemeye çalışıldığının aktarıldığı açıklamada, ''Alınan önlemler kapsamında, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimizdir. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de ve iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıklarımız vasıtasıyla faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde hükümetlerin/otoritelerin aldığı ilk önlemlerden biri uluslararası uçuşların kısmen ve/veya tamamen durdurulması olmuştur.'' denildi.

Açıklamada, Türkiye'de, 21 Mart 2020 tarihinde, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırıldığı, 25 Mart 2020 tarihinde Hindistan hükümetinin, Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek için ülkede 21 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiği, 11 Mart 2020 tarihinde Macaristan hükümetinin olağanüstü hal ilan ederek Covid-19 virüsünün yayılmasını engelleyici bir dizi tedbir aldığının anımsatıldığı açıklamada, şöyle denildi:

''Bunun yanında Almanya'nın Bavyera eyaleti olağanüstü hal ilan ederek benzer tedbirler almıştır. Bu önlemler havacılık tarihinin daha önce görmediği düzeyde havacılık ve yer hizmetleri sektörünü etkilemiş, şirketimizin gerek Türkiye'de gerekse iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıklarımız vasıtasıyla faaliyette bulunduğu diğer tüm ülke havalimanlarında hizmet verilen uçuş sayıları azalmış veya tamamen durma noktasına gelmiştir. Her ne kadar içinden geçilen bu kriz sürecinin etkilerinin önümüzdeki aylarda azalacağı tahmin edilse de havacılık sektöründeki tüm şirketler faaliyetlerini sürdürülebilmek adına bir takım önlemler almak zorunda kalmıştır.''

Şirketin, yurtiçi ve yurtdışında mukim iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilmiş toplamda 13 bin çalışana iş imkanı sağlayan büyük bir aile olarak önceliğinin sürdürülebilirliği sağlamak ve çalışanlarını bu içinden geçilen zor zamanlarda mümkün olduğunca korumak olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Bu çerçevede, şirketimizle iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıklarımız, tüm zaruri olmayan harcamaları durdurmuş, operasyonel yatırımları ertelemiş, sabit maliyetlerin azaltılmasını teminen hükümetlerden ve otoritelerden destek almak üzere başvurularda bulunmuştur. Bunlar dışında alınan önlemlerden biri hizmet verdiği tüm havalimanlarında, çalışanlarına geçici süreyle ücretli ve ücretsiz izin uygulamasını başlatmış ve izne gönderilen personel sayısı bugün itibariyle tam zamanlı karşılığı 1.676 çalışana ulaşmıştır. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki uçuş kısıtlamalarının seyrine bağlı olarak ücretli ve ücretsiz izin uygulamalarına gerekirse artarak devam edilecektir. Diğer taraftan, gerek Türkiye gerekse iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıklarımızın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde devlet ve kamu otoritelerinin yaşanmakta olan krizden olumsuz etkilenen genel ekonomik ve havacılık sektörüyle ilgili destek program ve paketleri yakından takip edilmekte olup, bu kapsamda Türkiye'de Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan kısa çalışma ödeneği sistemine başvurulmaktadır.''

Açıklamada, Covid-19 virüsü etkilerini bertaraf etmek amacıyla hükümetlerin/otoritelerin aldığı önlemler kapsamında, şirketin ve iştirak ve bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yurtiçi ve yurtdışındaki havalimanlarında, uluslararası uçuşların kısmen ve/veya tamamen durdurulmasının olumsuz etkisinin olacağı vurgulandı.

Bu etkinin, elde edilen havalimanı yer hizmetleri faaliyet gelirlerinde daha yüksek, hava kargo elleçleme ve antrepo tonajlarında ise daha sınırlı olmasının muhtemel olduğunun anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

''31 Aralık 2019 tarihi itibariyle hazırlanan kamuya açıklanmış 12 aylık konsolide mali tablolarımızda yer alan ve konsolidasyon kapsamında bulunan şirketimiz, iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının elde ettiği toplam kombine havalimanı yer hizmetleri faaliyet gelirleri ve kargo ve antrepo hizmet gelirleri toplam kombine hasılat içindeki payları sırasıyla yaklaşık yüzde 63 ve yüzde 37 seviyesindedir. Yine, bu iki ana faaliyet grubundan aynı dönem elde edilen Faiz, Vergi Amortisman Öncesi Kar Vergi Öncesi Kombine Kar (FVAÖK-Kombine) tutarlarını toplam FVAÖK-Kombine tutarı içerisindeki payları sırasıyla yaklaşık yüzde 63 ve yüzde 37 seviyesindedir.''


Hibya Haber Ajansı

1.7b
Okunma