Bütçe, henüz güçlü bir toparlanma sinyali vermiyorBütçe eylülde 17,7 milyar TL açık verdi (Ağustos 2019: +0,6 milyar TL; Eylül 2018: -6 milyar TL). Böylelikle, önceki ay 90 milyar TL olan 12 aylık bütçe açığı

 


Bütçe eylülde 17,7 milyar TL açık verdi (Ağustos 2019: +0,6 milyar TL; Eylül 2018: -6 milyar TL). Böylelikle, önceki ay 90 milyar TL olan 12 aylık bütçe açığı eylülde 101,7 milyar TL'ye yükseldi. Diğer taraftan, faiz dışı denge de eylül ayında 5,6 milyar TL açık verirken (Ağustos 2019:+11,4 milyar TL, Eylül 2018: +4,3 milyar TL); önceki ay 3,1 milyar TL olan 12 aylık faiz dışı fazla rakamı eylülde 6,7 milyar TL açığa dönüştü.

2019 yılının ilk 9 ayı itibariyle 85,8 milyar TL olan bütçe açığı 2020-2022 OVP ile 125 milyar TL (Önceki: -80,6 milyar TL) olarak güncellenen 2019 yılsonu bütçe açığı hedefinin %68,7'sine (9A18: %77,9); 4,3 milyar TL olan faiz dışı açık ise yine 21,9 milyar TL (Önceki: +36,7 milyar TL) açık olarak revize edilen 2019 yılsonu faiz dışı denge hedefinin %19,8'ine karşılık gelmekte (9A18: +%321,6).

Bütçe gelirleri eylül ayında yıllık nominal 2 milyar TL büyümeye karşın reel olarak (enflasyondan arındırılmış) %5 daralmayla 63,1 milyar TL oldu. Vergi gelirleri yıllık nominal 3,4 milyar TL artışa karşın reel olarak %2 daralmayla 52,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vergi gelirlerine en yüksek katkı ÖTV tahsilatından (ağırlıkla akaryakıt, tütün ve motorlu taşıtlar kaynaklı) gelirken, ithalatta alınan vergi gelirlerindeki düşüş ile KDV gelirlerindeki sınırlı artış iktisadi faaliyetteki görece zayıflığın sürdüğünü işaret etti. Bütçe harcamaları, eylülde, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak 13,8 milyar TL ve reel olarak %10 oranında artışla 80,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri yıllık bazda 1,9 milyar TL ve reel olarak %9 artışla 12,2 milyar TL olarak gerçekleşirken; faiz dışı giderler 11,8 milyar TL ve reel olarak %11 artışla 68,7 milyar TL oldu.

Mevcut gerçekleşme ve eğilimler ile bütçe hedeflerine ilişkin OVP'de yapılan revizeleri dikkate alarak 2019 yılı için bütçe açığı tahminimizi 108,4 milyar TL'den 125,3 milyar TL'ye bütçe dengesi / GSYH tahminimizi -%2.5'ten -%2.9'a revize ediyoruz.Gedik Yatırım

 

20
Okunma